TOP
Government of Province
Ministry of Land Management, Agriculture and Co-opretives
Directorate of Livestock and Fisheries Development
Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center
Bagmati Province
Hetauda, Makawanpur
Flag

Introduction


पशुपन्छिपालन तथा मत्स्यपालन ब्यबसायलाई आधुनिकरण तथा ब्यबसयीकरणको साथै प्रतिस्प्रधी बनाई पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात प्रबर्द्दन गर्ने लक्ष्यका साथ् बागमती प्रदेशको भुमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाई पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहागरपालिका वार्ड नम्बर ९ मा यो कार्यालय २०७५ साल कार्तिक १४ गते स्थापना भएको हो ।

परिकल्पना

पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास मार्फत खाध्य सम्प्रभुत्ता, आत्मनिर्भर र संब्रिद्द प्रदेस निर्माणमा योगदान पुराउने ।

लक्ष्य

पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको दिगो बिकासको माध्यमबाट जिल्लालाई दुध, फुल, मासु र माछामा आत्मनिर्भर बनाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ।

उदेश्य

मत्स्य तथा पशु पालन व्यावसायलार्इ व्यवसायिकरण गर्दै आय आर्जनको भरपर्दो श्रोतको रुपमा विकसित गरी गरिबी न्युनिकरण तथा खाध्य पोषण सुरक्षामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनु यस कार्यालयको प्रमुख उदेश्य हो ।

अन्य उदेश्यहरु यस प्रकार रहेका छन्

१. जिल्लालाई दुध,फुल,मासु र माछामा आत्मानिर्भर बनाउदै मत्स्य तथा पशुपन्छी पालन ब्यबशायलाई निकासी योग्य ब्यावसायको रुपमा बिकसित गर्ने ।

२.मत्स्य तथा पशुपालन व्यावसायलाई व्यावसायिकरण गरी खाध्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी सृजना र गरिबी न्युनिकरण गर्ने ।

३.कृषकको आवश्यकता अनुसार स्वच्छ, स्वस्थ्य मत्स्य तथा पशु पन्छी जन्य बस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृदि गरी ग्रामिण जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउने ।